VOLUMIX OV

Овальные

ISO TYPE: HOV - ACOV
EXO TYPE: FXO - AXOVV